Bạn đã thực sự hiểu án treo là như thế nào chưa?

12/08/2019
Đây là một cụm từ thường được nhắc đến trong các vụ án hình sự. Vậy theo pháp luật án treo là hình thức quản chế như thế nào? Án treo chỉ là biện pháp người phạm tội kh