luatsulehonghien@gmail.com
0913831789

Doanh nghiệp

Luật sư giỏi về hợp đồng, liệu có cần thiết hay không?

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Tuy là thỏa thuận, là ý chí của các bên nhưng trên thực tế vẫn có rất nhiều tranh chấp về hợp đồng đã xảy ra vì nhiều lý do khác nhau […]

Xem chi tiết